Pagsasanay sa Pineapple, patuloy na pinalalawig ng OPAg

Ang pagsunod sa panuntunan ng Good Agricultural Practices (GAP) ay susi sa matagumpay na kalakalan ng pang-agrikulturang produkto. Ang pangunahing layunin nito ay makagawa ng dekalidad at ligtas na produkto para sa mga konsimidores at magkaroon ng malayang pakikipagpalitan ng produkto sa mga katabing bansang miyembro ng ASEAN community. Ang PhilGAP ay ipinatutupad na simula …

Pagsasanay sa Pineapple, patuloy na pinalalawig ng OPAg Read More »