Capability Building and Leadership Skills Training ng mga AFC members, isinagawa

         Ang Agricultural and Fishery Council (AFC) ng lalawigan ang siyang nagsisilbing lugar kung saan ang mga isyu ukol sa agrikultura at pangisdaan ay pinag-uusapan at binibigyan solusyon. Bilang isang miyembro ng konseho sila ay inaatasan na magbigay katugunan (feedback) na galing sa mga miyembro nito mula sa barangay upang magsilbing gabay ng mga nagpapatupad ng programa sa sektor ng agrikultura at pangisdaan.

          Upang mapalakas pa ang kakayahan ng mga AFC’s nagsagawa ng pagsasanay tulad ng AFC Capability and Leadership Skills Training ang Pamahalaang Panlalawigan sa pamamagitan ng OPAg noong ika-24 ng Setyembre 2019. Ito ay dinaluhan ng mga Tagapangulo ng  MAFC,  Kalihim  ng  MAFC,  Opisyales  ng  PAFC, 

Kinatawan ng iba’t-ibang sektor at AFC Secretariat- Coordinators. Sa pagkakataong ito nakadalo ang mga bagong halal na opisyales ng AFC sa nakaraang AFC eleksyon noong Hulyo 2019.

          Ang naging tagapagsalita sa mga paksang simple parliamentary procedures in the conduct of meeting, pabatid ng araw ng pagpupulong, paghahanda ng resolusyon at katitikan ay ibinahagi ni Gng. Dolores Francisco, SB Secretary ng LGU-Labo, Camarines Norte. Nilinaw ni Gng Francisco ang mga katanungan ng mga miyembro lalo na sa pagtupad ng gawain ng mga opisyales at ang bahagi naman ng isang responsableng miyembro ng konseho. Binigyan diin dito ang mga bagay na dapat tandaan ng mga mamumuno sa pagpapadaloy ng pulong at ang mahalagang papel ng   kalihim   sa   gaganaping   pagpupulong.  Binanggit  din  ni  Gng.  Francisco  ang 

kahalagahan ng mga kopya ng katitikan, mga plano at programa at pakikipag-ugnayan o networking sa iba pang samahan.

          Samantala, si G. Roel Tablizo ng CANOFECO ang siyang tumalakay ng paksa ukol sa pamumuno (leadership). Ibinahagi ni G. Tablizo na ang pamumuno ay hindi lamang naka sentro sa lider. Ang layunin dito ay magawa ang goal o task, magkasundo ang mga miyembro at magtulungan sa layunin at ang kahalagahan ng pagbabahagi ng papel ng pamumuno (delegation of authority) sa iba pang kasamahan.

        Ayon kay G. Tablizo ang isang lider ay dapat imulat ang mga miyembro na ang pamumuno ay isang serbisyo, magkaroon ng pagtitiwala sa bawat isa at gabayan sila na maging bahagi ng isang gawain. Dahil sa kahalagahan ng AFC bilang isang working partner ng Pamahalaang Panlalawigan lalo pang pinapalakas ang kakayahan nito sa pamumuno sa pamamagitan ng pagsasanay at kaalaman sa bagong teknolohiya maliban pa sa operational support na inilaan sa konseho.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy link
Powered by Social Snap