Iba’t ibang pagsasanay, matagumpay na naisagawa sa Camarines Norte

Seguridad, kasapatan at pangmatagalang produksiyon sa pagkain ang pangunahing adhikain ng Tanggapan ng Lalawigang Pansakahan, kung kaya’t upang maiangat ang antas ng produksiyon at kabuhayan, ang pagsasanay kapwa ng mga agricultural extension workers at mga magsasaka ay patuloy at malawakang isinasagawa upang mapalago ang kakayahan, talino, at pag uugali tungo sa maunlad na pagsasaka.

Ngayong taong 2020, sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap ng Camarines Norte kabilang na ang pandemya na naglilimita sa mga pagtitipon, kapasidad sa kalagayang pinansiyal, at mga bagyong nagdulot ng ibayong pinsala sa ating lalawigan, hindi ito naging dahilan upang tumigil sa pagsikhay na maabot ang iba’t ibang stakeholder’s para maipahatid ang mga makabagong teknolohiya sa pagtatanim.

Sa kasalukuyan, narito ang listahan ng mga pagsasanay na isinagawa sa iba’t ibang pamamaraan tulad ng paggamit ng broadcast at social media para maabot ang ating mga magsasaka, kabataan, kababaihan, at mga agricultural extension workers. Isa sa mga pagsasanay ay pinondohan ng kooperatiba, apat ay isinagawa ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 5, at labing isa ay pinondohan ng Tanggapan ng Lalawigang Pansakahan.

Ang School on the Air for Hybrid Rice Technology at ang Online Distance Learning on Agri Talk Bicol: Taro Na! ang may pinaka malaking kalahok na parehong umabot ng mahigit tatlong daan mula sa iba’t ibang bayan ng lalawigan. Samantala ang pagsasanay sa Aquaponics ang may pinakamaraming Facebook viewer na umabot ng 522 views. Samantala ang pagsasanay naman tungkol sa pag-aalaga ng pugo ay para sa mga kabataan na miyembro ng 4-H Club. Maliban sa sertipikong natanggap ng mga kabataan, sila din ay nabigyan ng 150 pirasong nangingitlog na mga pugo para kanilang palaguin at maging hanapbuhay.

Participants during the Online Distance Learning For AgriTalk in Bicol: TARO NA! Funded by Agricultural Training Institute Regional Training Center 5. The site is in Canapawan, Labo, Camarines Norte on December 9 – 10, 2020

4-Hers attending the Quail Raising Technology – November 25 – 27, 2020. 3rd Floor Audio Visual Room, PLGU CN Building, Daet, Camarines Norte – Funded by ATI RTC 5

Graduates of the School on the Air on Hybrid Rice Production in the Province (July – August 2020 airing).

Starter Kit (150) given to the 4H member participants of On-line Distance Learning on Quail Raising Technology

Copy link
Powered by Social Snap