Mga pagsasanay sa agrikultura, patuloy na pinapalakas ng OPAg

Isang mandato ng Office of the Provincial Agriculturist (OPAg) ang pagkakaroon ng mga pagsasanay para sa mga magsasaka na makatutulong upang mas mapaunlad ang kaalaman nila tungkol sa produksyon at pagproseso ng kanilang mga produkto.

Patuloy na isinasagawa  ang mga extension services na ito upang mailipat ang mga teknolohiyang kinakailangang malaman ng mga magsasaka. Bukod sa mga nabanggit ay may mga ilan ding aktibidad ang inassist ng OPAg pero pinunduhan ng DA, DAR, ATI, LGU/NGO. Samantala, hinihikayat ng tanggapan ang pagkakaroon ng mga pagsasanay sa mismong barangay ng mga magsasaka upang mas marami ang makadalo at makaalam ng mga teknolohiya sa pagsasaka o pangingisda.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy link
Powered by Social Snap