NIA at NFA, naimbitahan sa 2nd quarter MAO’s meeting

Engr. Wilson Narvaza, Senior Engineer—NIA Actcg. Operations & Management Section

Isinagawa ang pangalawang pagpupulong ng mga Municipal Agriculturists para sa taong 2019 sa Little Theatre, taas ng Agro-Sports Center sa Daet, Camarines Norte noong ika– 19 ng Hunyo taong kasalukuyan. Dinaluhan ito ng mga Municipal Agriculturists, Municipal Agriculture Officer at kanilang mga kinatawan upang ilahad ang mga isyu uko sa agrikultura. Samantala, inimbitahan ang dalawa sa mahalagang sangay ng pamahalaan; ang National Irrigation Administration (NIA) at National Food Authority (NFA) upang bigyang-pansin ang mga problemang patubig at ang mga serbisyong isinasagawa ngayon ng NFA.

Isinagawa ang pangalawang pagpupulong ng mga Municipal Agriculturists para sa taong 2019 sa Little Theatre, taas ng Agro-Sports Center sa Daet, Camarines Norte noong ika– 19 ng Hunyo

kasalukuyan. Dinaluhan ito ng mga Municipal Agriculturists, Municipal Agriculture Officer at kanilang mga kinatawan upang ilahad ang mga isyu uko sa agrikultura. Samantala, inimbitahan ang dalawa sa mahalagang sangay ng pamahalaan; ang National Irrigation Administration (NIA) at National Food Authority (NFA) upang bigyang-pansin ang mga problemang patubig at ang mga serbisyong isinasagawa ngayon ng NFA.

Sa kabilang banda, binanggit ni Gng. Felisa M. Pobre ng NFA ang kanilang accomplishment para sa taong ito sa pagsisimula ng rice tarrification act kung saan ang magiging core function na nila ay ang buffer stocking na umabot lamang sa 57%. Dahil dito, sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture, ang pag-avail ng mga makinaryang pansakahan ng mga samahan ng magsasaka ay kinakailangan na rin munang dumaan sa NFA para sa sertipikasyon. Ang bawat makinarya ay may katumbas na dami ng palay na kailangang dalhin at ipagbili sa NFA, halimbawa sa hand tractor with trailer, kailangan magdeliver ng asosasyon o kooperatiba ng 900 bags na palay upang mabigyan sila ng sertipiko galing sa NFA at maqualified sa programang agricultural mechanization o pamimigay ng mga makinaryang pansaka.

MAO Engr. Domingo Baloloy ng bayan ng San Vicente habang ipinabibigay-alam sa NIA ang kalagayan ng isa sa kanilang mga proyekto
MA Edna S. Aguila ng bayan ng Daet sa kanyang paglalahad ng mga issues at concerns ng kanyang mga nasasakupan

Binigyang-linaw din na kinakailangang rehistrado sa Security Exchange Commission (SEC) o kaya naman ay sa Cooperative Development Authority (CDA) ang mga asosasyon at kooperatiba na nagnanais makakuha ng makinaryang pansaka. Ang mga DOLE registered associations ay hindi maaaring makaavail ng mechanization program dahil sinasabing wala itong legal personality sa business transaction.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy link
Powered by Social Snap