Pagsasanay sa Pineapple, patuloy na pinalalawig ng OPAg

Ang pagsunod sa panuntunan ng Good Agricultural Practices (GAP) ay susi sa matagumpay na kalakalan ng pang-agrikulturang produkto. Ang pangunahing layunin nito ay makagawa ng dekalidad at ligtas na produkto para sa mga konsimidores at magkaroon ng malayang pakikipagpalitan ng produkto sa mga katabing bansang miyembro ng ASEAN community. Ang PhilGAP ay ipinatutupad na simula pa noong taong 2005 ngunit ilan lamang ang nakakuha ng GAP certification. Sa kasalukuyan, ang Kagawaran ng Pagsasaka ay masigasig na ipinatutupad ang bagong guidelines sa GAP certification.

Batay sa tala ng Philippine Statistics Authority (PSA), taong 2017 umabot lamang sa 43 ektaryang taniman ng pinya ang sertipikado ng GAP mula sa 4,321 ektaryang lupain o taniman ng pinya. Samantala, sa pagnanais na makatulong sa magpipinya ng Labo Progressive Multi-Purpose Cooperative (LPMPC) ay isa sa pangunahing bumibili at nagproproseso ng pinya sa Camarines Norte. Isang dahilan ng mababang produksyon ay ang mataas na presyo ng mga inputs at kakulangan sa kaalaman pagdating sa pagtatanim ng pinya na isinasaalang-alang ang aplikasyon ng good agricultural practices.

Upang matugunan ang isa sa mga problemang ito, ang DA at ATI sa pakikipagtulungan ng OPAg  ay nagkakaroon ng mga pagsasanay tungkol sa GAP on pineapple. Sa kabuuan, umaabot na sa         na mga magtatanim ng pinya ang nakadalo sa nasabing pagsasanay at 20 dito ay nakapagsumite na ng mga kinakailangan dokumento para sa GAP certification.

Provincial Pineapple Coordinator Marilyn Dasallas
bilang tagapagpadaloy ng programa

Nagkaroon na rin ng site validation at monitoring  ang mga provincial pineapple coordinators at mga Municpal HVCDP coordinator para tulungan ang mga magsasaka ng pinya.

Isa sa mga pagsasanay sa good agricultural practices on pineapple ay ginanap sa Masalongsalong Mercedes noong Marso 20-21 at dinaluhan ito ng 19 ng mga magtatanim ng pinya. Samantala, bahagi pa rin ng programa sa pinya ang ginanap na Training on Establisment of Sloping Agricultural Land Technology (SALT) for pineapple as Major Crop na nilahukan naman ng 21 magsasaka noong Marso 18 hanggang 19 taong 2019.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy link
Powered by Social Snap