Problema sa presyo ng niyog at palay, naging usapin sa 3rd quarter MA’s/MAO’s meeting

          Muling dinaluhan ng mga Municipal Agriculturists (MAs) at Municipal Agriculture Officers (MAOs) ang ikatlong pagtitipon para sa taong 2019 upang pakinggan ang panig ng mga ahensyang may hawak at maaaring makatulong upang solusyonan ang problemang nararanasan ngayon ng mga magsasaka ng palay at niyog. Ayon kay Engr. Almirante A. Abad, Provincial Agriculturist ng Camarines Norte, pinag-aaralan ngayon ang pagkakaroon ng isang pasilidad o refinery ang provincial government bilang isang paraan ng pagtulong sa mga magniniyog kung saan dito na nila maaaring dalhin ang mga aning niyog sa mas mataas na halaga. Isa ring pinagtutuunan ngayon ng pamahalaang panlalawigan kung paano matulungan ang magsasaka sa kabila ng pagbaba ng presyo ng palay.

       Isang malaking tulong ang agricultural mechanization kung saan planong ilibre ang serbisyong paghahanda ng lupa (land preparation), transplanting (pagtatalok) at pag-ani (harvesting) sa bawat isang ektaryang lupain ng mga magsasaka na may kabuuang dalawang ektarya pababa na palayan. Kasalukuyan na itong may guidelines at hinihintay na maisakatuparan. Sa tulong na rin ng bawat munisipyo, magbibigay ang mga MAs at MAOs ng listahan ng mga magsasakang may isang ektarya pababa at mayroong isa hanggang dalawang ektaryang palayan sa Office of the Provincial Agriculturist (OPAg). Ang programa ay limitado sa mga “marginalized rice farmers” o maliliit na magsasaka (dalawang ektarya pababa ang lupang sinasaka), samantala ang may palayan na higit pang dalawang ektarya na maituturing na may kakayahan ng magbayad ng rentang naaayon sa revenue code ng probinsya.

           Naging tagapagsalita din si Dr. Henry Orbita ng Land Bank of the Philippines (LBP) upang ipagbigay-alam ang serbisyong pwede maavail ng mga magsasaka o magniniyog tulad na loan assistance. Nahahati sa tatlong component ang kanilang programa, una ang Afford ARBs (in coordination with Department of Agrarian Reform), ikalawa ang Agricultural Competitivenes Enhancement Fund (ACEF) at Rice Competitiveness Enhancement Fund (RCEF). Limitado sa mga DAR beneficiaries ang Afford ARBs, lahat ng interesado na mag-engage sa agrikultura at pangisdaan sa ACEF at para naman sa magsasaka ng palay ang RCEF.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy link
Powered by Social Snap